2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

 

 1. Kustov M. Organizational and technical methods of natural and technogenic emergencies consequences liquidation. – С. 4-18.

 2. Абрамов Ю. А., Басманов А. Е., Хижняк А. А. Математические модели процесса тушения пожара как объекта управления системы автоматического пожаротушения. – С. 19-26.

 3. Бабарика І. Г., Єременко С. А., Кривулькін І. М., Лєвтєров О. А., Шевченко Р. І. Розвиток інноваційних методів скорочення наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. – С. 27-38.

 4. Дадашов І. Ф. Дослідження властивостей вогнегасної системи на основі піноскла. – С. 39-56.

 5. Яцишин А. В., Матвєєва І. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Каменева І. П. Особливості впливу золовідвалів підприємств теплоенергетики на навколишнє середовище. – С. 57-68.

 6. Мелещенко Р. Г. Предотвращение чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры путем раннего выявления загрязнений воздуха. – С. 69-83.

 7. Скородумова О. Б., Тарахно О. В., Крадожон В. А., Тополь М. Є., Галайда М. П. Дослідження хімічної активності поверхні гібридних гелів SіO2 – прекурсорів функ-ціональних матеріалів. – С. 83-91.

 8. Христич О. В., Корогодська А. М., Шабанова Г. М. Розробка та оптимізація скла-ду спеціального бетону. – С. 92-98.

 9. Трегубов Д. Г., Тарахно О. В., Кірєєв О.О. Вплив кластерної будови технічних сумішей рідин на значення характерних температур. – С. 99-110.

 10. Куценко Л. М., Запольський Л. Л., Ковальов О. О., Кривошей Б. І., Шевченко С. М. Моделювання дій маніпулятора типу схвата для об’єктів цилінд-ричної форми під час аварійно-рятувальних робіт в умовах невагомості. – С. 111-127.

 11. Говаленков С. В., Олейник О. С. Дослідження математичних моделей розміщення пожежних депо в сільській місцевості. – С. 128-138.

 12. Аветісян В. Г., Сенчихін Ю. М. Обґрунтування вихідних даних для розрахунку сил та засобів пожежогасіння на об’єктах з наявністю боєприпасів та вибухових речовин. – С. 3-9.

 13. Бородич П. Ю., Ковальов П. А., Пономаренко Р. В., Тишаков В. П. Розробка нормативу рятування постраждалого з колектору. – С. 10-16.

 14. Дадашов И. Ф., Трегубов Д. Г., Киреев А. А., Ковалёв А. А., Жерноклев К. В. Экспериментальное исследование влияния скорости ветра на изолирующие свойства гелеобразного слоя по отношению к парам токсичных и горючих жидкостей. – С. 17-24.

 15. Закора О. В., Фещенко А. Б. Методика визначення глибини залягання боєприпасу у багатоканальному приймачі міношукача VLFсистеми. – С. 25-30.

 16. Калиновський А. Я., Коваленко Р. І. Удосконалення математичної моделі оцінки часу реагуванням підрозділів на надзвичайні ситуації. – С. 31-38.

 17. Кальченко Я. Ю., Абрамов Ю. А. Алгоритми контролю технічного стану датчиків первинної інформації системи ослаблення наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 39-46.

 18. Kravtsiv S. Ya., Sobol’ O. M., Samiliv T. Ya. Determination of the limits of the application of the statistical method for evaluation integral fire risks. – С. 47-51.

 19. Кустов М. В., Соболь О. М., Тютюник В. В., Калугін В. Д. Підсистема мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій для атмосфери, яка побудована на базі методів штучного опадоутворення. – С. 52-65.

 20. Малько О. Д., Шароватова О. П., Цимбал Б. М., Бахарєва Г. Ю. Модель прогнозування виникнення аварії на потенційнонебезпечному об'єкті з використанням математичної моделі надійності технічної системи. – С. 66-72.

 21. Неклонський І. М., Смирнов О. М. Модель управління технологічними ризиками при впровадженні технології утилізації кумулятивних боєприпасів. – С . 73-84.

 22. Рогозін А. С., Росоха В. О., Пирогов О. В., Яровий Є. А. Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Запорізької області. – С. 85-92.

 23. Сакун О. В. Динамічні навантаження в газодетонаційних установках метання контейнерів з вогнегасними речовинами. – С. 93-103.

 24. Саламов Д. О., Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. Аналіз моделей розтікання рідини на горизонтальній поверхні в умовах надзвичайної ситуації. – С. 104-110.

 25. Собина В. О., Борисова Л. В. Визначення терміну служби та доцільності проведення ремонту засобів зв’язку в підрозділах ОРС ЦЗ. – С. 111-117.

 26. Тарадуда Д. В., Соколов Д. Л. Щодо розробки моделі управління рівнем техногенної безпеки та попередження надзвичайних ситуацій. – С. 118-126.

 27. Tolkunov I. O., Popov І. І., Makarov Ye. O. Research of the system of corona electrodes of recirculation filters for the removal of smoke. – С. 127-133.

 28. Толкунов І. О., Толкунова В. І., Бондаренко О. О. Особливості організації інженерної розвідки для забезпечення евакуації постраждалого населення із зон надзвичайних ситуацій. – С. 134-145.

 29. Фещенко А. Б., Закора А. В. Методика визначення необхідності коректування комплекту запасних технічних засобів апаратури оперативного диспетчерського зв'язку по інтенсивності відмов за результатами експлуатації в умовах надзвичайної ситуації. – С. 146-153.

 30. Чернуха А. А., Ковальов П. А., Безуглов О. Є., Чернуха А. М., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. Захисні властивості нош рятувальних. – С. 154-159.

 31. Чуб І. А., Матухно В. В. Мінімізація рівня вибухонебезпеки технологічного блоку в умовах вибуху хмари газоповітряної суміші. – C. 160-168.

 32. Чуб І. А., Новожилова М. В., Мележик Р. С. Імітаційне моделювання міської інженерної інфраструктури як джерела техногенної надзвичайної ситуації. – С. 169-174.

 33. Шевченко Р.І. Алгоритм та процедури організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня. – С. 175.-186.