2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

 

 1. Kudryavtsev I. Development of environmentally safe cryogenic power installations for vehicles. – С. 4-13.

 2. Поспелов Б. Б., Мелещенко Р. Г., Прокопенко O. В., Мельниченко А. С. Меры рекуррентности и методика их использования для изучения и прогнозирования динамики состояния экосистем. – С. 14-28.

 3. Данілін О. М., Комяк В. М., Дворецька Т. О. Алгоритм моделювання індивідуально-потокового руху людей при евакуації в умовах пожежі та його характеристики. – С. 29-36.

 4. Пєтухов Р. А., Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Савченко О. В. Підвищення ефективності локалізації надзвичайних ситуацій пов’язаних з розливом летучих токсичних рідин шляхом використання пін із заданим часом тверднення. – С. 37-46.

 5. Лєвтєров О. А., Шевченко Р. І. Апаратно-програмна реалізація сучасних підходів з попередження надзвичайних ситуацій природного характеру. – С. 47-60.

 6. Третьяков О. В., Безсонний В. Л., Пономаренко Р. В., Бородич П. Ю. Підвищення ефективності прогнозування впливу техногенного забруднення на поверхневі водойми. – С. 61-78.

 7. Рибалова О. В., Бригада О. В., Макаров Є.О., Бондаренко О. О. Новий метод оцінки ризику для здоров’я населення від впливу забруднення ґрунтів важкими металами. – С. 79-99.

 8. Данченко Ю. М., Струмскас О. В., Обіженко Т. М., Уманська Т. І. Епоксидні полімерні матеріали з підвищеною стійкістю до водних розчинів для реставрації натурального каменю. – С. 100-112.

 9. Коровникова Н. І., Олійник В. В. Дослідження вмісту сірки та сірковмісних спо-лук в гідроочищених дистилятах дизельного палива. – С. 113-12

 10. Андрющенко Л. А., Борисенко В. Г., Кудін О. М., Горонескуль М. М. Інтумесцентні вогнезахисні покриття у сучасному будівництві (Огляд). – С. 121-139.

 11. Куценко Л. М., Калиновський А. Я., Васильєв С. В., Семків О. М., Болібрух Б. В. Модель підвіски з двома вантажами для компенсації вертикальних коливань віз-ка при русі по шляху синусоїдального профілю. – С. 139-151.